Odlomci

"Balkan bluz"

Muslimanski intelektualci u stranci (1) Pišu: Medina Delalić & Suzana ŠačićDa je pameti, kao što je nije knjiga knjiga “Balkan…
Kako je samo knjiga divna stvar. To je ravan objekat napravljen od drveta sa fleksibilnim dijelovima na kojima je umetnuto…
Postojeći Grad je najznačajniji mogući dokument o svom minulom životu. Mogla bi se tako parafrazirati jedna od polaznih metodoloških tačaka…

Magija knjige

Od mnogih svjetova koje čovjeku nije poklonila priroda većih je stvorio njegov vlastiti duh, najveći je svijet knjiga. Ispisujući prva…
Stranica 3 od 3
Top