Boba Đuderija

Kratka rič od četri slova a u njoj sve šta čoviku triba za po putu. Put je kvrgav, više stranputica…
Moja mater je od one stare garde koja viruje da se svi problemi ovoga svita mogu riješit spizon. Kad san…
Obožajen obiteljska okupljanja. To je uvik prilika da se čovik ponovo zapita kako ljudi koji nemaju ništa zajedničko osim prezimena…
Zbog gaća. Ima onih trenerki šta ih sve mi ženske kupujemo "za po kući" i za "do dućana", znači oni…
Daklem, da rezimiramo.Nakon višednevnih rasprava u Hrvata o tome jel batina izašla iz raja ili nije, zaključci su sljedeći:
Iza mene je desetak, da ne kažem dvadesetak poprilično teških godina. Bila san jeanput negdi čula kako se navodno ta…
Moj brat je moja radost. Kad je bio mali, branila sam ga od svih i svega. Čak i od ničega.…
Stranica 2 od 2
Top