Elis Bektaš

Jednom je nekakva ordija, kojoj niko nije znao ni odredišta ni cilja, zanoćila u Vranduku i u zoru narednog dana…
Top